top of page

DỊCH VỤ ẢNH 

NHƯ photo - chụp ảnh Long An studio chuyên chụp ảnh thẻ tiêu chuẩn quốc tế .

- Phục hồi ảnh cũ .

- In ảnh mọi kích thước lấy gấp .

- In ảnh tiệc cưới 

- in ảnh khổ lớn 

- Chỉnh ảnh theo yêu cầu .

- Chỉnh ảnh cho thợ photographer .

- Chỉnh ảnh tiệc cưới .

-Thiết kế photobook

bottom of page