top of page

CHI TIẾT GÓI CHỤP :

- 1 - 2 concept tùy theo gói chụp .

- File hoàn thiện 5-20 file .

- In kích thước 15x21 :  5 -20 hình.

- Giao toàn bộ file gốc .

- 1 ảnh lớn size 40x60 .

- Chụp chung với ba và mẹ không phát sinh thêm phí

( inbox facebook để được tư vấn cụ thể  )

bottom of page