NNHU9798 a. jpg.jpg

NHƯ PHOTO

THÀNH LẬP NĂM 1988 . ẢNH MÀU NHƯ THỰC HIỆN MỌI NHU CẦU VỀ CHỤP ẢNH VÀ GHI HÌNH . TRẢI QUA NHỮNG BƯỚC NGOẶC CÔNG NGHỆ NGÀNH ẢNH . ẢNH MÀU NHƯ CẬP NHẬT VÀ LUÔN ĐEM ĐẾN NHỮNG DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM TỐT NHẤT ĐẾN VỚI KHÁCH HÀNG . NĂM 2018 LẤY TÊN NHƯ PHOTO-CHỤP ẢNH LONG AN . VỚI Ý NGHĨA: ĐEM ĐẾN VỚI KHÁCH HÀNG NHỮNG SẢN PHẨM MỚI , DỊCH VỤ MỚI , GIÁ TRỊ MỚI TRÊN TỪNG SẢN PHẨM MÀ NHƯ PHOTO THỰC HIỆN .